Matemàtiques 4t

Tema 1
Els nombres ordinals (2)

Tema 2
La suma (2)

Tema 3

Tema 4

Tema 5
Tema 6

Tema 7

Tema 8
Fracció i unitat (2)
Fracció i unitat (3)
Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12
L’euro i els decimals/Equivalències de cèntims d’euros (2)
 
Tema 13
Elements i perímetre d’un polígon (2)

Tema 14
 
Tema 15
Els prismes/Les piràmides/Cossos rodons: cilindre i con/L’esfera (2)
Els prismes/Les piràmides/Cossos rodons: cilindre i con/L’esfera (3)
Els prismes/Les piràmides/Cossos rodons: cilindre i con/L’esfera (4)
Els prismes/Les piràmides/Cossos rodons: cilindre i con/L’esfera (5)
Els prismes/Les piràmides/Cossos rodons: cilindre i con/L’esfera (6)